سخنی با دوستان

سخنی با دوستان : سایتی که در برابر شما قرار دارد نه یک سایت سازمانی است و نه یک بلوگ خصوصی. مجموعه ای از ‏سایت هاست که من در طی چندین دهه با آن ها و یا سازمان های مادرشان بطور مستقیم و یا غیرمسقیم همکاری ‏داشته ام.‏ آرشیو "حزب کارگران سوسیالیست"، آرشیوهای نشریات "کندوکاو" و "سوسیالیزم و انقلاب"، ‏آرشیو انتشارات "طلیعه"، بخش فارسی آرشیو آثار "ارنست مندل" و "دانیل بن سعید" و آرشیو نوشته های خودم، حاصل سال ها تلاش ‏در گردآوری مطالبی بودند که دسترسی بدان ها آسان نبود. در تکمیل آرشیوها ما را یاری دهید.‏ ‏ سایت های نامبرده و سایت ‏www.ran-echo.com‏ که در خدمت جنبش کارگری ایران قرار دارد، ‏توسط من ایجاد و اداره می شوند.‏ سایت های دیگری که در بخش " از ما" معرفی شده اند دقیقاً به دلیل از ما بودنشان است.‏ در بخش " از دیگران" سایت هایی معرفی می شوند که آشنایی با آن ها را در راه پیشبرد اهداف مان مفید و ‏گاه لازم می بینیم. ‏

        هوشنگ سپهر

از ما

http://www.iran-echo.com/hks/index.html
http://www.iran-echo.com/hks/index.html
http://www.iran-echo.com/hks/s_v_e.html
http://www.iran-echo.com/hks/taliee.html
http://www.iran-echo.com/mandel/fa/index.html
http://www.iran-echo.com/hks/d_o_m.html
ShannonQuimby.com
www.iran-echo.com
http://danielbensaid.org/
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article351
http://www.europe-solidaire.org/

پاره ای از سایت های را برگزیده ایم و به شما معرفی می کنیم. بتدریج بر تعدادشان افزوده خواهد شد. ‏

از دیگران
تماس با ما

تماس شما مشوق ما و سازنده می تواند باشد....

مستقیماً از طریق ایمیل iran.echo.fr@gmail.com با ما تماس بگیرید