بازنگري و فرمولبندي جديد بحث در باره سوسياليسم

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
بازنگري و فرمول بندي جديد بحث در باره سوسياليسم تیتر فارسی

  "Repenser et reformuler les débats sur le socialisme", ‎« Les conceptions d’Ernest Mandel sur la question de la transition au socialisme., Verso, ‎London & New York 1999‎

تیتر اصلی و مأخذ

كاترين ساماري                                                                                                                        Catherine Samary

مؤلف‏

ف. ثابت                                                                                                                                             F. Sabet

مترجم

بیدار، سوسياليسم (معرفي آراي ارنست مندل)

انتشارات

۱۳۹۰

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی
 

 

 

            نسخه                            نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique