پیش گفتار بر ترجمه فارسی جزوه " در دفاع از انقلاب اکتبر"

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
پیش گفتار بر ترجمه فارسی جزوه " در دفاع از انقلاب اکتبر " تیتر فارسی

Preface to the persian edition of the "October 1917: Coup d’ état or social revolution?".

 

 تراب ثالث                                                                                                                        Author: Torab Saleth

مؤلف

نشر بیدار

انتشارات

۱۳۸۱

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۸

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                          نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique