ظهور سرمایه مالی عرب و ایرانی

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
ظهور سرمایه مالی عرب و ایرانی تیتر فارسی

" The Emergence of Iranian and Arabic Finance Capital", International Press Correspondence, October 1974, Vol. 8 No. 10. ‎

تیتر اصلی و مأخذ

نشریه کندوکاو شمارۀ ۱                                                                         Translated into persain by : Kand o Kave  

مترجم

 

انتشارات

آذر ۱۳۵۳

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۸

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique