سرمایه داری بین المللی و "فرا-ملت" ‏

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
سرمایه داری بین المللی و "فرا-ملت" ‏ تیتر فارسی

"International Capitalism and “Supra-Nationality”", Socialist Register 1967, pp. 27–41. 

تیتر اصلی و مأخذ

 پرویز بابایی                                                                                   Translaled into persian by Parviz BABAII

مترجم

نشریه سامان نو، شماره ۸ و ۹ ، بهار۱۳۸۸ ، لندن

انتشارات

۱۳۸۸

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                        نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique