مقدمه براقتصاد مارکسیستی

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
مقدمه براقتصاد مارکسیستی تیتر فارسی

" An Introduction to Marxist Economic Theory" - New York, NY : Young Socialist Alliance, 1967.

تیتر اصلی و مأخذ

؟؟؟

مترجم

؟؟؟

انتشارات

۱۳۶۴

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

؟؟؟

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                        نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique