درآمدی به نخستین مجلد سرمایه کارل مارکس ‏

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
درآمدی به نخستین مجلد سرمایه کارل مارکس ‏ تیتر فارسی

"Introduction to the Vol. I of Marx’s Capital", The Pelican Marx Library. Capital Volume 1, 1976‎

تیتر اصلی و مأخذ

بابک احمدی                                                                                Translated into persain by : Babak Ahmadi   

مترجم

مازیار

انتشارات

1358

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

96

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique