تئوری مارکسیستی اقتصاد

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
تئوری مارکسیستی اقتصاد - جلد اول تیتر فارسی

" Marxist Economic Theory (2 vols.)" - London : Merlin Press., 1968.

تیتر اصلی و مأخذ

مرتضی سیاهپوش                                                                      Translaled into persian by Morteza Siahpoosh      

مترجم

کاویان

انتشارات

۱۳۵۸

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۵۷۳

تعداد صفحات
 

 

 

         نسخه                        نسخه بخش اول                        نسخه بخش دوم                        نسخه بخش سوم

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique