افسانه سوسیالیسم بازار

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
افسانه سوسیالیسم بازار تیتر فارسی

"The Myth of Market Socialism", New Left Review I/169, May-June 1988‎

تیتر اصلی و مأخذ

پیروزی                                                                                               Translated into persian by : Piroozi         

مترجم

 

انتشارات

 

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۴

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique