جايگاه مارکسيزم در تاريخ

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
جايگاه مارکسيزم در تاريخ تیتر فارسی

"The Place Of Marxism in History", Notebooks for study and research, N°1, 1986

تیتر اصلی و مأخذ

رامین جوان                                                                                           Translaled into persian by Ramin Javan

مترجم

نشر بیدار

انتشارات

۱۳۷۷

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۷۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                        نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique