برنامه یا بازار: راه سوم

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
برنامه یا بازار: راه سوم تیتر فارسی

"Plan ou marché : la troisième voie‎", Critique communiste, 1991, (106/107), pp.15-21, Paris

تیتر اصلی و مأخذ

ویدا حاجبی                                                                                         Translaled into persian by Vida Hajebi

مترجم

بیدار

انتشارات

۱۹۹۳

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۳

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                           نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique