نقش پرولتاریا

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
نقش پرولتاریا تیتر فارسی

"The Role of Prolétariat", International, January-April 1983, Volume 8 No. 1 & 2, pages 14 – 18. ‎

تیتر اصلی و مأخذ

نشریه سوسیالیزم و انقلاب                                                       Translated into persian by : Socialism va Revolution  

مترجم

 

انتشارات

شهریور ۱۳۶۲

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۸

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique