سوسیالیزم یا بربریت در آستانه سده بیست و یکم

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
سوسیالیزم یا بربریت در آستانه سده بیست و یکم تیتر فارسی

"Socialism or barbarism on the eve of the 21st century", programmatic manifesto of the Fourth International,1993.

تیتر اصلی و مأخذ

رامین جوان                                                                                           Translaled into persian by Ramin Javan

مترجم

نشر بیدار

انتشارات

۱۳۸۶

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۶۴

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique