سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم؟

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم؟ تیتر فارسی

"Socialism or neo-liberalism?",   Bulletin in Defense of Marxism 1993

تیتر اصلی و مأخذ
سارا قاضی                                                                                             Translaled into persian by Sara Ghazi مترجم

نشر سوسیالیستی

انتشارات

۱۳۷۳

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                        نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique