نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس تیتر فارسی

"Marx’s Theory of Surplus Value‎", Marxian economics, London 1990, p.1-38.

تیتر اصلی و مأخذ

کاوه رهباردار مجاور                                                        Translaled into persian by Kaveh Rahbar dar Modjaver

مترجم

 

انتشارات

۱۳۹۲

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۶

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique