ده تز در باره قوانین اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیزم

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
ده تز درباره قوانین اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه در حال گذار بین سرمایه‌داری و سوسیالیزم تیتر فارسی

"Ten Theses on the Social and Economic Laws Governing the Society Transitional Between Capitalism and Socialism", Critique, No.3, Autumn 1974, pp.5-21

تیتر اصلی و مأخذ

حزب کمونیست ایران                                                             Translaled into persian by Communist Party of Iran

مترجم

حزب کمونیست ایران ، بولتن نظرات و مباحث، شماره ۲

انتشارات

۱۳۶۵

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                          نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique