اقتصاد دوران گذار

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
اقتصاد  دوران گذار تیتر فارسی

"The Economy of the transitonal period"

تیتر اصلی و مأخذ

شیرین بامداد                                                                                        Translaled into persian by Shirin Bamdad

مترجم

بیدار

انتشارات

۱۳۸۵

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۵

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                           نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique