تروتسکی دوران بعد از جنگ- گزیده ای از یک مصاحبه با مندل‏

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
تروتسکی دوران بعد از جنگ- گزیده ای از یک مصاحبه با مندل‏ تیتر فارسی

"Trotsky and after war ", septembre 1979. ‎

تیتر اصلی و مأخذ

نشریه کندوکاو                                                                                    Translated into persian by : Kand o Kave 

مترجم

 

انتشارات

کندوکاوشمارۀ ۲ - دوره دوم (۱۳۵۹)

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۴

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

()
 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique