نقش در حال تغییر دانشگاه بورژوایی

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
نقش در حال تغییر دانشگاه بورژوایی تیتر فارسی

"The Changing Role of the Bourgeois University‎" , London : Spartacus League, 1971. - 13 pp. - (Pamphlets / Spartacus League)

تیتر اصلی و مأخذ

شهرام شفیق                                                                                  Translaled into persian by Shahram Shafigh

مترجم

آلترناتیو

انتشارات

۱۳۹۱

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۶

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique