نظريه ي ماركس در باره مزد

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
نظريه ي ماركس در باره مزد تیتر فارسی

"Marx's theory of Wages"

تیتر اصلی و مأخذ

ب. احمدي                                                                                               Translaled into persian by B. Ahmadi

مترجم

بیدار

انتشارات

۱۳۸۹

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

 

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique