درباره دموکراسی کارگری‏

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
درباره دموکراسی کارگری تیتر فارسی

"On workers democracy ", Novembre 1968. ‎

تیتر اصلی و مأخذ

نشریه چه باید کرد                                                                           Translated into persian by : Che Bayad Kard 

مترجم

 

انتشارات

 چه باید کرد( دوره اول) شمارۀ ۱ - (۱/۱۱/۱۳۵۷)

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۳

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

()
 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique